• PromTeg Services

    PromTeg Services

  • 1

Periodieke inspecties

Naast het uitvoeren elektrotechnische werkzaamheden kan PromTeg Services ook diverse inspecties voor u uitvoeren. PromTeg is DEKRA Criteria van Toezicht gecertificeerd zodat u er zeker van bent dat alle NEN 3140 Inspecties conform huidige wet- en regelgeving worden uitgevoerd. Dit stelt ons in staat uw installaties volledig door te lichten, een rapportage uit te brengen en u ook direct een advies te geven over de te nemen maatregelen. Deze inspecties worden uitgevoerd op basis van een inspectieplan dat voor uitvoering van de inspectie opgesteld zal worden. In dit inspectieplan wordt helder beschreven welke zaken geïnspecteerd worden en op welk moment dit plaats dient te vinden. Tevens staat hier in dit document beschreven op welke manier de installatie geïnspecteerd dient te worden zoals visuele controles, thermo grafische foto’s en metingen.

Naast het uitvoeren van inspecties zoals NEN 3140 kan PromTeg Services u ook begeleiden bij inspecties door derde partijen. Met name bij complexe installaties en bijzondere situaties is er niet altijd een eenduidig antwoordt te geven binnen de huidige wet- en regelgeving. Door actuele kennis, uitgangspunten van de organisatie en wensen naar de toekomst begeleiden wij u bij inspecties. Op deze manier staat PromTeg zij aan zij met u als opdrachtgever zodat onnodige her inspecties tot een minimum beperkt blijven. In het geval er toch afkeurpunten uit het inspectierapport zorgen wij voor een zo helder mogelijke vertaling van het afgekeurde en geven wij advies voor de te nemen maatregelen. Door deze begeleiding komt u makkelijker door deze periodieke inspecties.