• PromTeg Services

    PromTeg Services

  • 1

Service en onderhoud

Een juist en adequaat onderhoud is essentieel voor het goed functioneren van uw gebouw gebonden installaties voor nu en in de toekomst. Zodoende zorgt u ervoor dat uw medewerkers optimaal gebruik kunnen blijven maken van de installaties tegen minimale totale kosten. PromTeg Services zorgt er voor dat er continue naar de totale operationele kosten gekeken wordt. Zodoende wordt voorkomen dat storingen steeds repeterend voorkomen met alle hinder voor uw organisatie en bijkomende (reparatie)kosten.

Wij zorgen voor een compleet beheer van alle uw technische installaties zodat u maar één aanspreekpunt heeft voor het melden van storingen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat u 1 complete planning ontvangt met het uit te voeren onderhoud aan de diverse installaties en zorgen wij er tijdig voor dat alle partijen tijdig op de hoogte worden gebracht voor eventuele inspecties. Uiteraard ontvangt u een complete rapportage van het uitgevoerde onderhoud en gemelde storingen. Indien u meerdere gebouwen in onderhoud heeft bij PromTeg Services kunt u gebruik van onze ticketbox zodat u eenvoudig en altijd uw storing digitaal aan ons kan melden. Daarnaast bent u dan in staat uw storingsmelding 24/7 te volgen zodat u nooit ontbreekt aan de juiste informatie.